ZDALNA SZKOŁA +

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

CPPC znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które postanowiło przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Łącznie z programem #zdalnaszkoła CPPC przeznaczyło 366 mln PLN na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów.

Zgodnie z danymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce znajduje się ponad 150 tys rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kuratoria Oświaty, wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych. Dlatego ten program kierujemy głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. Ponownie to jednostkom samorządu terytorialnego powierzamy decyzję o wyborze konkretnych rodzin.

 

Nabór wniosków rusza 15 maja 2020r.

Projekt „Zdalna Szkoła +” to 180 milionów złotych, które przeznaczamy na pomoc wielodzietnym rodzinom. Pieniądze posłużą zakupowi sprzętu komputerowego w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym uczniów.

Pełna dokumentacja konkursu jest niezbędna do prawidłowego przejścia przez proces aplikacyjny.

Kategorie dofinansowania pozwolą sprawdzić, jakiej wysokości dofinansowanie przysługuje konkretnej gminie.

Wzór wniosku do pobrania, który jest niezbędny do aplikowania w konkursie „Zdalna Szkoła +”.

Aplikacja, którą jest jedyną, właściwą drogą do złożenia wniosku w konkursie.

Po odnalezieniu się na liście rankingowej każda gmina musi pobrać wzór umowy, który wypełnia i odsyła do CPPC.

Informator konkursowy, czyli rzetelna i kompletna wiedza na temat konkursu „Zdalna Szkoła +”.

Etapy konkursu „Zdalna Szkoła +”, czyli wszystkie działania rozpisane w kolejności – od złożenia wniosku o dofinansowanie po dokonanie płatności przez CPPC.

Lista Jednostek Samorządu Terytorialnego, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

Wzór naklejki, jaką trzeba oznaczyć sprzęt komputerowy kupiony w ramach programu Zdalna Szkoła Plus, jest dostępny do pobrania.

układ znakow 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.